Tjänster

Psykoterapi bygger på en förtroendefull dialog mellan terapeut och den som går i terapi. Där kan du på ett meningsfullt sätt få hjälp med att förstå dina tankar, känslor, reaktioner och handlingsmönster. Dessa handlingsmönster kan ha börjat byggas upp och befästas redan under de tidiga barndomsåren.

I terapi ges du möjlighet att utforska svåra, många gånger smärtsamma, erfarenheter. Sådana erfarenheter kan inkludera ångest, depression, trauma och kanske upplevas som brist på mening i livet.

Terapi är ett arbete mot en ökad klarhet i och förståelse för olika känslor, tankar och handlingsmönster som påverkar livet i dag. Det är ett sätt att skapa en ökad frihet i hur du vill leva ditt liv.

Jag erbjuder följande tjänster:

  • Psykoterapi: Insiktsterapi under kortare eller längre tid. Samtal om upplevda och verkliga svårigheter i livet där inre konflikter bearbetas och psykiska mönster förändras.
  • Korttidspsykoterapi: 12 samtal med ett klart och avgränsat fokus? som är angeläget och som vi tillsammans kommer överrens om.
  • Krissamtal: Kriser är en del av livet men ibland behövs en professionell person att samtala med så att känslor och upplevelser blir hanterbara.
  • Parsamtal: Samtala med en anhörig, det kan vara svårigheter som t.ex. en krissituation, relationskonflikter eller kommunikationsproblem.
  • Problemorienterande samtal: Tre till fem samtal där vi tillsammans undersöker dina behov av terapi och dess form.
  • Stödsamtal: För dig som söker nya perspektiv och behöver hjälp att sortera bland tankar och känslor. Psykodynamisk Handledning: Utifrån CCRT – metoden, för psykodynamiska terapeuter samt arbetsgrupper.