Trygghet & Förtroende

201508281440748412ZEGciL9D2015082814407484359knFD9Np201508281440748396QRpf3hDZ20151008144429689739di2whw201508281440748404i99X8PBL

Psykoterapi & konsultation

Åsa Sjölin

Psykoterapeut i Stockholm.  Sjölin Psykoterapi & konsultation.

Åsa Sjölin

Socionom, leg psykoterapeut, medicine magister och handledare med mångårig erfarenhet av behandlingsarbete och psykoterapi, med vuxna, unga vuxna samt par och familjer. 

Certifierad EMDR-terapeut. 
Kris och Trauma behandling. EMDR är en psykoterapimetod som kan hjälpa dig att minska besvären efter upplevelser från det förgångna och som kan störa i det dagliga livet. Trauma av olika slag, överfall, övergrepp, olyckshändelser som har utvecklats till PTSD. EMDR terapi kan vara hjälpsamt vid t.ex ångest, rädslor och andra tillstånd där starka känslor är kopplade till tidigare händelser.

Jag har mångårig erfarenhet av att arbeta med olika ångesttillstånd och Trauman. Jag har arbetat både inom den privata- och offentliga sektorn. Min inriktning i psykoterapi är psykodynamisk med kognitiva inslag. Efter en gemensam bedömning och målformulering erbjuder jag kortare och längre samtalskontakter.


Ring gärna om du har frågor

Telefon 073-180 80 30
Mail: asa.sjolin@aspt.se
Tidsbokning sker via telefon eller e-post.

Sturegatan 64
114 36 Stockholm